>> Aktualności
2010-11-03
Nasze wcześniejsze realizacje
 • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni: budowa i wyposażenie, Etap II (Generalny Wykonawca)
 • Szkoła Podstawowa w Motarzynie, gmina Dębnica Kaszubska: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem; kompleksowe wykonanie robót budowlanych. (Generalny Wykonawca)
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trumiejkach (gmina Prabuty): kompleksowe wykonanie robót budowlanych sali gimnastycznej wraz z zapleczem. (Generalny Wykonawca)
 • Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie – kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  krytej pływalni.
 • W zespole basenowym budowa pływalni wielozadaniowej na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wykonanie instalacji wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, podgrzewu wody basenowej, odzysku ciepła oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Budowa Hali Sportowo – Widowiskowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Pączewie (gmina Skórcz); Roboty wodociągowe, wykonanie instalacji p.poż wewnętrznej, wykonanie nowych przyłączy C.O., izolacja ścian zewnętrznych, wstawienie czyszczaków do rur odwadniających dach, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych dla autobusów oraz pod śmietniki, montaż sufitu podwieszanego, montaż drzwi p.poż, podwyższenie siedzeń na widowni (konstrukcja), wykonanie i montaż balustrad metalowych.
szczegóły
2018-01-03
Ostatnie realizacje
 • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; kompletne i kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką i modułem komunikacyjnym do BMS (Generalny Wykonawca)
 • Budowa hali sportowej przy budynku szkoły w Rywałdzie w Gminie Starogard Gdański;
  budowa budynku z zapleczem sanitarnym i technicznym z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjnymi i instalacji elektrycznej), budowa łącznika między budynkiem hali a istniejącym budynkiem szkoły, budowa i przebudowa przyłączy infrastruktury technicznej.
 • Przebudowa infrastruktury społecznej  - budynek biurowo-usługowy w miejscowości Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska; roboty konieczne uzupełniające, odprowadzenie wód deszczowych od budynku.
 • magazyny wysokiego składowania wraz z budynkami biurowymi dla Zarządu Portu Gdynia w Gdyni
 • Dwa piętra aranżacji dla najemców  w budynkach biurowych „Olivia Business Center” w Gdańsku
 • „Tryton Business House” kompleks 4 budynków biurowych w Gdańsku: budowa instalacji klimatyzacji budynku biurowego (Generalny Wykonawca)
szczegóły
2017-01-04
Planowany podział Spółki

Informujemy, iż uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 grudnia 2017 r., przyjęty został Plan podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. Poniżej udostępniamy do publicznej wiadomości treść przyjętego planu podziału.
Plan podziału

Projekt i realizacja: Studio Estilo
© EXTRABAU Sp. z o.o.
80-324 Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 8A
tel.: (58) 554 15 02, tel.: (58) 554 25 28, fax: (58) 554 25 29, e-mail: biuro@extrabau.pl, http://www.extrabau.pl
NIP 584-04-50-481, REGON 190288019, KRS 0000143056 Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, kap. zakł. 120 500,00 PLN
Deutsche Bank Polska S.A., nr konta: 18 1910 1048 2253 4365 5893 0001